Vuosikirja 2014

Kilpailuoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 2014 ilmestyi elokuussa 2015.

Uusi vuosikirja keskittyy kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen ajankohtaisiin aiheisiin. Vuoden 2014 vuosikirjan keskeinen teema on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklaa koskeva täytäntöönpanoasetus 1/2003 ja sen kymmenvuotistaival. Uudessa vuosikirjassa on kirjoituksia myös mm. sääntelytaakan vähentämisestä kilpailun edistämisen näkökulmasta, EU:n uudesta hankintadirektiivistä sekä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Lisäksi vuosikirjassa tarkastellaan kilpailuoikeuden kehitystä Isossa-Britanniassa ja Saksassa.

Aikaisempien vuosien tapaan vuosikirjassa tarkastellaan oikeustapauksia Suomen, Ruotsin ja EU:n tasolla sekä analysoidaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöä julkisissa hankinnoissa.

Kirjan voi tilata maksamalla 50 euroa yhdistyksen tilille Nordea FI46 1014 3000 2267 18 ja samalla ilmoittamalla postitusosoitteen (tilaaja ja osoite) kirjan päätoimittaja asianajaja Arttu Mentulalle ([email protected]).

Myös aikaisempia vuosikirjoja on vielä saatavilla hintaan 25 euroa / kpl.

Tutustu vuoden 2014 vuosikirjan sisällysluetteloon tästä .