Vuosikirja 2011

kilpailuoikeudellinen_vuosi

Suomen kilpailuoikeudellisen yhdistyksen vuosikirja 2011 sisältää 400-sivuisen katsauksen kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen ajankohtaisiin aiheisiin. Näitä ovat mm. komission kartelliprosessin kesto ja vaikutukset yritysten oikeusturvaan sekä kilpailuviranomaisten hajotusvaltuudet kilpailuoikeudellisena työkaluna.

Vuosikirjassa käsitellään myös EU:n tuomioistuimien viimeaikaista kilpailuoikeuskäytäntöä, kotimaista kilpailuoikeuskäytäntöä ja ratkaisukäytäntöä julkisissa hankinnoissa. Lisäksi kirjassa tarkastellaan Ison-Britannian kokemuksia kartellimenettelyn kriminalisoinnista sekä kysymystä siitä, onko erilliselle kilpailuoikeudelliselle kriminalisoinnille tarvetta Suomessa. Kirjoittajina on sekä suomalaisia että kansainvälisiä kilpailuoikeuden asiantuntijoita.

Katso kirjan 2011_sisällysluettelo