Vuoden Kilpailuoikeustutkielma

Suomen Kilpailuoikeudellinen Yhdistys ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kotimaisen ja kansainvälisen kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen tuntemusta. Tätä tarkoitusta edistääkseen yhdistys myöntää vuosittain Vuoden Kilpailuoikeustutkielma -tunnustuksen yhdelle tai kahdelle parhaaksi katsotulle kilpailuoikeutta tai kilpailun taloustiedettä käsittelevälle tutkielmalle.

Vuoden Kilpailuoikeustutkielma tai -tutkielmat julkistetaan huhtikuussa järjestettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa.

Vuoden Kilpailuoikeustutkielma -tunnustuksia on myönnetty seuraavasti:

2017: OTM Viljami Aarbakke

2018: OTM Henrik Koivuniemi

Vuoden Kilpailuoikeustutkielman kirjoittajilla on mahdollisuus julkaista Kilpailuoikeudellisessa vuosikirjassa tutkielman aihetta käsittelevät lyhyt artikkeli sekä mahdollisuus pitää esitelmä aiheesta yhdistyksen tilaisuudessa yhdessä kyseisen aihealueen kokeneen asiantuntijan kanssa.

Osallistuminen

Yhdistys valitsee tunnustuksen saavat tutkielmat yliopistojen kilpailuoikeuden tai kilpailun taloustieteen tutkielmien ohjaajien ehdotuksesta. Vuoden Kilpailuoikeustutkielman valinnassa ovat tällä hetkellä mukana seuraavat yliopistot: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto, jotka toimittavat 31.12. mennessä ehdotuksensa parhaaksi katsomistaan tutkielmista.